top_img
Valsts prezidenta padomnieki

Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks Jānis Pleps

Personas dati

 

 

Pilsonība: Latvijas Republikas pilsonis

Dzimis: 1982.gada 4.janvārī

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 

Izglītība

 

 

2011

 

 

Tiesību doktora zinātniskais grāds tiesību teorijā un vēsturē,

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte  

 

2006

 

 

Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar izcilību,

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte

 

2005

 

 

Jurists, 5.profesionālās kvalifikācijas līmenis,

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte

 

2000

 

 

vidējā vispārējā izglītība,

Ilūkstes 1.vidusskola 

 

Valodu prasme

 

 

 

 

latviešu valoda – dzimtā valoda
angļu – brīvi
krievu – brīvi

lietuviešu - pamatzināšanas

 

 

Profesionālā darbība

 

 

 

2015.gada 10.augusts

 

Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks

 

 

 

2013.gada decembris -

2015.gada janvāris

 

Latvijas Republikas Saeima,

Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks
 

 

 

No 2013.gada jūnija

 

 

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte,

Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājs

 

 

 

No 2013.gada marta

 

 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte,

Tiesību teorijas un vēstures katedras docents

 

 

 

No 2011.gada jūnija

 

 

Biznesa augstskolas “Turība” Biznesa tehnoloģiju institūts,

vadošais pētnieks 

 

 

 

2011.gada aprīlis -

2013.gada februāris

 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte,

Tiesību teorijas un vēstures katedras lektors

 

 

 

2008.gada janvāris -

2013.gada decembris 

 

Latvijas Republikas Saeima,

Juridiskā biroja juridiskais padomnieks 

 

 

 

2007.gada septembris -

2011.gada aprīlis

 

Biznesa augstskolas “Turība” Juridiskā fakultāte,

Publisko tiesību katedras lektors

 

 

 

2005.gada augusts -

2008.gada janvāris

 

Latvijas Republikas Satversmes tiesa,

tiesneša palīgs

 

   

2005.gada aprīlis -

2009.gada marts

 

 

VSIA “Latvijas Vēstnesis”,

nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” tieslietu redaktors

(no 2007.gada decembra līdz 2009.gada martam arī galvenā redaktora pienākumu izpildītājs)

 

   

2004.gada jūlijs -

2005.gada jūlijs

 

Administratīvā apgabaltiesa,

tiesneša palīgs