top_img
Valsts prezidenta padomnieki

Valsts prezidenta likumdošanas un juridiskā padomniece Kristīne Jaunzeme

Personas dati

 

 

Pilsonība: Latvijas Republikas pilsonis

Dzimšanas datums: 1982.gada 6.decembrī

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 

Izglītība

 

 

2013

 

 

 

Maģistra grāds sabiedrības vadībā (executive master in public administration),

Maxwell skola, Sirakūzu Universitāte (Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University),

Ņujorka, ASV 

 

2012

 

 

 

Pēcdiploma studijas Maxwell skolā, Sirakūzu Universitāte, Ņujorka, ASV,

t.sk.: maģistra līmeņa studiju sertifikāts starptautisko un nevalstisko organizāciju vadībā

un maģistra līmeņa studiju sertifikāts konfliktu risināšanā

 

2007 

 

 

Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē,

Latvijas Universitātes Tiesību zinātnes Maģistra studiju programma 

 

2005 

 

 

Jurists, 5.profesionālās kvalifikācijas līmenis,

Latvijas Policijas akadēmijas Publisko tiesību nodaļa 

 

2000

 

Imantas Latviešu ģimnāzija 

 

Valodu prasme

 

 

 

 

 

latviešu (dzimtā)
angļu (brīvi)
vācu, krievu (pamatzināšanas)

 

Profesionālā darbība

 

 

 

08.07.2015

 

Valsts prezidenta likumdošanas un juridiskā padomniece

 

 

 

2013.gada decembris -

2015.gada jūlijs

 

Latvijas Republikas Saeimas Juridiskā biroja

juridiskā padomniece

 

 

 

2013.gada februāris- 

2013.gada novembris

 

Latvijas Republikas Valsts prezidenta kancelejas

Juridiskās nodaļas vecākā juriskonsulte (nepilna laika),

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece juridiskajos jautājumos (nepilna laika),

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas juridiskā padomniece (nepilna laika)

 

   

 

 

2012.gada marts

2012.gada maijs 

 

Stažēšanās un prakse:

Ņujorkas mēra aģentūra Mazo biznesu pakalpojumu departaments 

 

 

 

2011.gada janvāris -

2011.gada augusts

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Pašvaldību pārraudzības departamenta direktore

 

 

 

2007.gada marts -

2012.gada augusts

 

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu demokrātijas un iedzīvotāju līdzdalības jautājumu

komitejas eksperte

 

   

2010.gada novembris -

2011.gada janvāris

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

valsts sekretāra vietnieka pašvaldību pārraudzības jautājumos pienākumu izpildītāja

 

   

2006.gada marts -

2010.gada novembris

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

Juridiskā departamenta direktore

 

   

2005.gada septembris -

2006.gada februāris

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

Juridiskā departamenta Saistošo noteikumu izvērtēšanas nodaļas vadītāja

 

   

2004.gada novembris -

2005.gada augusts

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

Juridiskā departamenta juriskonsults