top_img
Valdis Zatlers

Valdis Zatlers

2010.gada darba pārskats

 

Valsts prezidenta 2010.gada galvenais uzdevums bija iekšpolitiskās stabilitātes veicināšana, lai nodrošinātu valsts ekonomikas un finanšu atveseļošanas programmas izpildi, īpaši ņemot vērā to, ka valdība no 2010.gada marta strādāja ar Saeimas mazākuma atbalstu un 2010.gads bija Saeimas vēlēšanu gads.

 

Valsts prezidenta iekšpolitiskā darbība 
 

Likumdošana 

Ekonomika

 

Izglītība 
 

Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem

Ārpolitiskā darbība 

Valsts prezidenta patronāžas un sabiedriskās aktivitātes
 

Valsts prezidenta komisijas, padomes un Ordeņu kapituls
 

Valsts prezidenta Valda Zatlera darbība 2010.gadā skaitļos