top_img
Atalgojums

 Informācija par amatpersonu (darbinieku) darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Amata pamatfunkcija Amatu skaits Mēnešalgas diapazons EUR Vidējā mēnešalga EUR
Valsts prezidents 1 3142 3142
Administratīvā funkcija 2 2675-2632 2654
Valsts prezidenta padomnieki 5 2561 2561

Pamatdarbības funkcija - Satversmē un likumos noteikto Valsts prezidenta funkciju nodrošinājums (t.sk. Apžēlošanas dienests, Ordeņu kapituls, Valsts Heraldikas komisija, Valsts prezidenta protokols)

14

 

647-2561

 

1370

 

Komunikācija un sabiedriskās attiecības 6 998-1460 1229
Juridiskā funkcija 3 1424-1844 1564
Sekretariāta funkcija 8 537-1339 904
Personālvadības funkcija 1 1908 1908
Grāmatvedības un finanšu funkcija 3 1269-1736 1499
Lietvedības funkcija 3 850-1014 908
Informācijas tehnoloģiju funkcija 3 403-1832 1165
Saimnieciskā un pamatdarbības tehniskā nodrošinājuma funkcija 18 182-1906 620