top_img
Atalgojums

 Informācija par amatpersonu (darbinieku) darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Amata pamatfunkcija Amatu skaits Mēnešalgas diapazons EUR Vidējā mēnešalga EUR
Valsts prezidents 1 4561 4561
Administratīvā funkcija 2 2632-2675 2654
Valsts prezidenta padomnieki 6 2561 2561

Pamatdarbības funkcija - Satversmē un likumos noteikto Valsts prezidenta funkciju nodrošinājums (t.sk. Apžēlošanas dienests, Ordeņu kapituls, Valsts Heraldikas komisija, Valsts prezidenta protokols)

11

 

911-2011

 

1405

 

Komunikācija un sabiedriskās attiecības 3 1170-1954 1504
Juridiskā funkcija 3 1456-1844 1564
Sekretariāta funkcija 6 537-1339 865
Personālvadības funkcija 1 1536 1536
Grāmatvedības un finanšu funkcija 3 1269-1736 1499
Lietvedības funkcija 3 850-1014 932
Informācijas tehnoloģiju funkcija 2 1222-1832 1527
Saimnieciskā funkcija un pamatdarbības tehniskais nodrošinājums 10 669-1800 953