top_img
Atalgojums

Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par mēnešalgas apmēru Valsts prezidenta kancelejā

(saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām")

 

Amata pamatfunkcija

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons euro no - līdz pirms nodokļu nomaksas

Vidējā mēnešalga

Valsts prezidents

1

4561

4561

Kancelejas vadītājs, vadītāja vietnieks

2

3968-3978

3973

Pamatdarbības funkcija - Satversmē un likumos noteikto Valsts prezidenta funkciju nodrošināšana, t.sk. Apžēlošanas dienests, Ordeņa kapituls, Valsts prezidenta protokols, Nacionālās drošības padomes un Valsts prezidenta izveidoto pastāvīgo vai pagaidu konsultatīvo vai pētniecisko komisiju darbības nodrošinājums 

13

684-2281

1685

Grāmatvedības un finanšu funkcija

2

1931-2415

2173

Informācijas tehnoloģiju funkcija

2

1824-2281

2053

Juridiskā funkcija

3

2052

2052

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

3

1482-1931

1639

Personālvadības funkcija

1

1938

1938

Lietvedības funkcija

3

860-1824

1313

Saimnieciskā funkcija un pamatdarbības tehniskā nodrošinājuma funkcija

8

1006-2415

1392

Sekretariāta funkcija

6

1006-1596

1289