top_img
Jaunumi
Par Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkursa uzvarētāju atzīts Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Alises Tiltiņas darbs “Ejam uz
pili!”
10.11.2017

2017. gada 10. novembrī noslēdzies Valsts prezidenta kancelejas rīkotais Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkurss, kurā mākslas skolu audzēkņi tika aicināti radīt zīmējumu, kas tiks izmantots Valsts prezidenta 2017. gada Ziemassvētku kartītes dizainā. 

 

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un darbu vērtēšanas komisijas vērtējumā par konkursa uzvarētāju atzīts darbs “Ejam uz pili!”, kuru gleznojusi Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Alise Tiltiņa (10 gadi), skolotāja Ārija Daugule. 
 
Savukārt Valsts prezidenta īpašas simpātijas un atzinību ir izpelnījušies divi darbi:  Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Lorēnas Gulbes (10 gadi) darbs ”Ziemassvētku tuvošanās”, skolotāja Kristīne Ulberte un Indras Mākslas un mūzikas skolas audzēknes Evelīnas Radelickas (10 gadi) darbs “Latvijas galvenais sniegavīrs” , skolotāja Ērika Zarovska.
 
Darbu vērtēšanas komisijas atzinība piešķirta trim darbiem: Dagdas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Renātes Ciganovičas (12 gadi) - “Ziemassvētki Rīgā”, skolotāja Inga Romule; Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Keitas Poriņas (9 gadi) - “Ziemassvētki Rīgā”, skolotāja Kristīne Ulberte, kā arī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Zanes Čerpakovskas (13 gadi) darbam“Ķekatā, ļekatā”, skolotājs Kazimirs Anspaks.
 
Kopumā konkursā tika iesniegti 132 darbi no dažādām Latvijas Mākslas un mūzikas skolām. Savos vizuālās mākslas darbos skolēni attēloja gan tautas tradīcijas, raksturīgas Ziemassvētkiem vai Ziemas saulgriežiem, gan Latvijas simbolus, dabas un pilsētu ainavas.   
 
Darbus vērtēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Valsts prezidenta kancelejas izveidota komisija. Darbu vērtēšanā tika ņemta vērā darba atbilstība prasībām, autora radošā ideja, darba oriģinalitāte, tā tematiskais risinājums, kompozīcija un izpildījuma kvalitāte. 
 
Visi konkursa dalībnieki un viņu skolotāji tiks aicināti uz tikšanos Rīgas pilī. 
 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis pateicas visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību, interesantajiem darbiem un idejām!
 
Papildus informācija:
 
Konkursa mērķis bija veicināt mākslas skolu audzēkņu interesi par Valsts prezidentu un viņa darbu, kā arī radīt paliekošas Latvijas vērtības un jaunrades darbus par godu Latvijas valsts simtgadei un sekmēt mākslas skolu audzēkņu radošās domāšanas attīstību atbilstoši mūsdienīgas kultūrizglītības prasībām, audzēkņa vecumam un dotumiem.
 
Konkursā piedalīties varēja izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā, (turpmāk – mākslas skola) audzēkņi vecumā no 7 līdz 16 gadiem.