top_img
Jaunumi
Aicinām mākslas skolu audzēkņus piedalīties Valsts prezidenta 2017.gada Ziemassvētku kartītes dizaina
konkursā
06.10.2017

Valsts prezidenta kanceleja aicina izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā, (turpmāk – mākslas skola) audzēkņus piedalīties radošā konkursā un radīt zīmējumu, kas tiks izmantots Valsts prezidenta 2017.gada Ziemassvētku kartītes dizainā.

 

Konkursa mērķis ir veicināt mākslas skolu audzēkņu interesi par Valsts prezidentu un viņa darbu, kā arī radīt paliekošas Latvijas vērtības un jaunrades darbus par godu Latvijas valsts simtgadei un sekmēt mākslas skolu audzēkņu radošās domāšanas attīstību atbilstoši mūsdienīgas kultūrizglītības prasībām, audzēkņa vecumam un dotumiem.

 
Radošo darbu konkurss tiek īstenots divās kārtās. Pirmā konkursa kārta norisinās mākslas skolās šādās vecuma grupās 7-10 gadi un 11-16 gadi. Savukārt otrajai konkursa kārtā  izvērtēšanai Valsts prezidenta kancelejas Darbu vērtēšanas komisijai no mākslas skolas jāiesniedz ne vairāk kā divus pirmās konkursa kārtas labākos darbus katrā vecuma grupā. 
 
Mākslas skolas darbus konkursa otrajai kārtai aicinām iesniegt Valsts prezidenta kancelejā līdz 2017.gada 27.oktobrim (pasta zīmogs), nogādājot tos personīgi Valsts prezidenta kancelejā Pils laukumā 3, Rīgā, LV-1900 vai nosūtot pa pastu.
 
Par konkursa labākā darba autoru līdz 2017.gada 10.novembrim tiks paziņots Valsts prezidenta mājaslapā www.president.lv , kā arī attiecīgās mākslas skolas vadītājam. Konkursa labākais darbs tiks izmantos Valsts prezidenta 2017.gada Ziemassvētku kartītes, ar darba autora atsauci uz tās, dizainā. Visiem konkursa otrās kārtas dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Valsts prezidenta rezidenci - Rīgas pili.