top_img
Jaunumi
Valsts prezidents aicina jauniešus būt aktīviem Latvijas simtgades
svinībās
photo
09.05.2017

Valsts prezidents Raimonds Vējonis otrdien Rīgas pilī tikās ar Jauniešu Saeimas prezidiju, uzklausot jauniešu domas un idejas par sabiedrībai un pašiem jauniešiem būtiskiem jautājumiem. 

 
Tikšanās laikā Valsts prezidents atzinīgi novērtēja Jauniešu Saeimas projektu, kas ļauj jauniešiem piedalīties aktuālu jautājumu apspriešanā un paust savu viedokli. “Svarīgi, ka sabiedriski aktīvi un motivēti jaunieši iesaistās sabiedriskajos procesos, jo šodienas jaunieši ar savu attieksmi, darbu un zināšanām veidos Latvijas nākotni”, uzsvēra Valsts prezidents.
 
Sarunas laikā tika pārrunāti veidi, kā stiprināt patriotismu un valstisko piederību jauniešos, iesaistot viņus Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu organizēšanā savās skolās, pilsētās un novados. Valsts prezidents aicināja pašus jauniešus aktīvi īstenot savas idejas un projektus, kādā veidā atzīmēt Latvijas simtgadi. 
 
Īpaša uzmanība tikšanās laikā tika pievērsta izglītības kvalitātei un tās pieejamībai. “Svarīgi, ka jaunieši novērtē kvalitatīvas izglītības nozīmi savai nākotnei. Viņu idejās par iespējām uzlabot mācību procesu ir vērts ieklausīties,” teica Valsts prezidents.
 
Valsts prezidenta un Jauniešu Saeimas prezidija tikšanās turpmāk plānotas regulāri, pēc katras Jauniešu Saeimas norises.