top_img
Jaunumi
Valsts prezidents aicina tiesnešus uzņemties iniciatīvu tiesu darba
uzlabošanā
photo
02.03.2017

“Lai sekmētu sabiedrības uzticēšanos tiesām un likuma varai, svarīga ir tiesu varas un tiesnešu iesaistīšanās esošo problēmu risināšanā, atvērtība diskusijām ar sabiedrību un gatavība pārmaiņām,” uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 2. martā tiekoties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

 

Valsts prezidents sarunā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju akcentēja sakārtotas un drošas tiesiskās vides nozīmi ikvienam valsts iedzīvotājam un Latvijas tautsaimniecības izaugsmei. “Sabiedrībai saprotami tiesu spriedumi un tiesu prakses noteiktība, lietu izskatīšana saprātīgos termiņos un tiesnešu aktīva iesaiste sabiedrībai svarīgās tiesībpolitiskās diskusijās stiprinās ne tikai pašu tiesu varu un ticību taisnīgumam, bet arī Latvijas valstiskumu,” teica Raimonds Vējonis.

 

Abas amatpersonas bija vienisprātis, ka nepieciešams uzlabot tiesu darbu, lai sekmētu iedzīvotāju un uzņēmēju uzticēšanos tiesu sistēmai. Kā vienu no risinājumiem tiesu darba uzlabošanai Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmēja Valsts prezidenta jau pērn iesniegto likuma ierosinājumu par Tieslietu padomes darba pilnveidošanu, kuru virzība Saeimā līdz šim nav notikusi. Valsts prezidents uzsvēra, ka izšķiršanās par rosinātajiem grozījumiem likumā “Par tiesu varu” šobrīd ir likumdevēja rokās un Saeimas ziņā ir izlemt par jaunu priekšnoteikumu radīšanu, lai pati tiesu vara varētu vairāk iesaistīties tiesu darba pilnveidošanā. Tāpat jāmeklē risinājumi, lai tiesnešu atalgojums būtu konkurētspējīgs un veicinātu labāko nozares profesionāļu piesaisti tiesu sistēmai.

 

Tikšanās laikā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs informēja Valsts prezidentu par aizvadītā gada rezultātiem un jaunajām aktualitātēm Augstākajā tiesā un tiesu sistēmā kopumā. Abas amatpersonas pārrunāja tiesu reformas gaitu un tās ietekmi uz lietu izskatīšanas termiņiem. Valsts prezidents atzinīgi novērtēja lietu izskatīšanas ilguma samazināšanos, īpaši civillietās, un aicināja pašu tiesu varu ar esošajiem resursiem rast risinājumus, lai lietu izskatīšana kļūtu ātrāka.   

02.03.2017