top_img
Jaunumi
Valsts prezidents uzsver Satversmes tiesas nozīmi tiesiskuma un demokrātisko vērtību
nostiprināšanā
photo
11.10.2017

“Satversmes tiesas darbs rada pārliecību, ka iedzīvotāji var aizstāvēt savas tiesības un visiem mūsu valstī ir viens likums un viena taisnība. Stipra Satversmes tiesa ir viens no stipras valsts pamatiem, un tai jābūt gatavai aktīvi strādāt arī turpmāk, lai nostiprinātu tiesiskumu un demokrātiskās vērtības mūsu sabiedrībā,” uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 11. oktobrī apmeklējot Satversmes tiesu un tiekoties ar Satversmes tiesas tiesnešiem.

 

Tikšanās laikā Raimonds Vējonis iepazinās ar aktualitātēm Satversmes tiesas darbā. Satversmes tiesas tiesneši bija vienisprātis ar Valsts prezidentu, ka ir nepieciešams pilnveidot likumdošanas procesu, lai celtu likumu kvalitāti un stiprinātu uzticēšanos tiesiskumam. Valsts prezidents informēja, ka tādēļ ir iesniedzis Saeimā iniciatīvu par likumdošanas procesa uzlabošanu. Tā paredz pienākumu visiem likumprojektiem izstrādāt anotācijas, pienākumu visus likumdošanas procesa gaitā sagatavotos priekšlikumus pamatot rakstveidā un sniegt informāciju par to sagatavošanas gaitā notikušajām konsultācijām, kā arī pilnveido likumdošanas procesu tā noslēguma posmā trešajā lasījumā.