top_img
Jaunumi
Valsts prezidents pieņem Satversmes tiesas tiesneša
zvērestu
photo
21.04.2017

Šodien Rīgas pilī zvērestu Valsts prezidentam deva tiesnesis Artūrs Kučs, kurš ar zvēresta došanu stājas pie Satversmes tiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas. 

 
Tāpat Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš iepazīstināja Valsts prezidentu ar Satversmes tiesas tiesnesi Jāni Neimani, kurš tiesneša pienākumus Satversmes tiesā sācis pildīt 2017. gada 3. aprīlī.
 
Pēc ceremonijas Valsts prezidents ar Satversmes tiesas tiesnešiem pārrunāja Satversmes tiesas darba aktualitātes. 
 
“Satversmes tiesai jābūt vienotai un stiprai, aizsargājot Latvijas valsts pamatvērtības - taisnīgumu, pašiem savu neatkarīgu valsti, likuma varu un cilvēka tiesības ikvienam,” teica Valsts prezidents.
 
Sarunas dalībnieki bija arī vienisprātis, ka jāveicina pilsoņu politiska aktivitāte un iesaistīšanās politiskajos procesos, ikvienam apzinoties savu atbildību par valsti.